Friday, February 23, 2024
Tag:

กางเกงใน

เคล็ดลับการเลือกกางเกงในผู้ชาย

กางเกงในผู้ชายเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ชายทุกคนต้องมี แต่การเลือกกางเกงในให้เหมาะสมกับตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะกางเกงในมีหลายแบบหลายทรง หลายเนื้อผ้า หลายราคา การเลือกกางเกงในที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัว ระคายเคือง หรือแม้แต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เคล็ดลับการเลือกกางเกงในผู้ชายให้เหมาะกับตัวเอง มีดังนี้ 1. พิจารณาจากทรงกางเกงใน ทรงกางเกงในผู้ชายที่นิยมมี 4 แบบหลัก ๆ ได้แก่ Briefs...